Read More

Code Hub: Moja nova mostarska baza

Potreba prostora i rada u digitalnom okruženju izazovi su suvremenih kreativaca i profesionalaca. Način rada i okruženje izravno utječu na produktivnost i efikasnost u poslu.
Read More

O izazovima turizma u doba pandemije

Pandemija koronavirusa pogodila je sve gospodarske grane diljem svijeta. Najteža situacija je u turizmu, djelatnosti koja se oslanja na slobodno kretanje, putovanje i interakciju s ljudima.