Novi kanal komuniciranja: Blog na engleskom jeziku

No Comment

Od srpnja 2015. dostupan je moj novi kanal komunikacije na internetu. Radi se o novopokrenutom eksperimentalnom blogu na engleskom jeziku, budući da se u zadnje vrijeme dotičem međunarodnih tema i događaja u turističkom sektoru, pa tako da i čitatelji na engleskom jeziku mogu pratiti neke značajne članke.  Novi blog čitatelji mogu pratiti na web adresi ivandodig.biz.

No Comment

Komentiraj

Back
SHARE

Novi kanal komuniciranja: Blog na engleskom jeziku