Putnik namjernik

Putnik namjernik ima oči umorne
I ljubav za svijet cijeli

Život mu je rijeka, život mu pruga
I radosti i tuge
s dalekoga juga

Dušom mu pušu
hladni vjetri sjevera,
srcem daleki, ruzmarinom začinjeni,
naziru se s revera

Raduju ga,
riječi, dani, razgovori
proljeća i jeseni,
hrast i slatki bademi

U košulji i kaputu,
stazama dugim se sprema,
pod suncem il’ oblacima,
njemu je spokoj poema

Ivan Dodig, Subotička Danica 2018., str. 124

No Comment

Komentiraj

Back
SHARE

Putnik namjernik