U Beogradu konferencija posvećena kulturnom turizmu

Turizam nasljeđa: koncepti, praksa, razvoj / Beograd, 23. i 24. 3. 2018.
No Comment

Visoka turistička škola strukovnih studija u Beogradu po četvrti put domaćin je BITCO konferenciji koja će se održati 23. i 24. ožujka 2018. godine u na temu: Turizam nasljeđa – koncepti, praksa i razvoj.

Kulturni turizam, a posebno turizam na bazi valorizacije povijesne baštine jedan je od najvitalnijih segmenata suvremenog turizma. Činjenica je da u svijetu postoji trend porasta zanimanja za kulturne turističke proizvode, pri čemu Svjetska turistička organizacija (UNWTO) predviđa da će tržište kulturnog turizma i u budućnosti biti jedno od vodećih. Ovaj oblik turizma važan je zbog svojih višestrukih pozitivnih socio–ekonomskih implikacija (primjerice regeneracija pojedinih urbanih sredina), ali i zato što omogućava financijsku podršku očuvanju, revitalizaciji i promociji baštine, osiguravajući financijsku nezavisnost kulturnih institucija iorganizacija i utječući na process decentralizacije kulture.

Osim toga, turisti kao posjetitelji doprinose popularizaciji kulturnih atrakcija i kod lokalnog stanovništva tako što mu podižu svijest o vrijednostima koje posjeduje, dok interesiranje turista za razne aspekte lokalno autentičnog načina života pospješuje obnavljanje nekih gotovo zaboravljenih autohtonih tradicija.

Međutim, istovremeno se javljaju i problemi u razvoju kulturnog turizma. Pojedine atrakcije masovnog turizma (kao što su mnoga mjesta pod zaštitom UNESCO-a) bilježe veliku posjećenost i trpe pritisak turista u toj mjeri da se javlja realna bojazan za njihovu održivost.

Jasno je, naime, da se mora posvetiti jednaka pažnja kako korištenju tako i očuvanju kulturnih dobara. Između ostalog, način prezentacije i interpretacije atrakcija, kao i efikasnost upravljanja posjetom od krucijalne su važnosti za funkcioniranje ovih, po pravilu, fragilnih resursa u turizmu.

Međutim, turističku prezentaciju i promociju nasljeđa nerijetko odlikuje potpuna komercijalizacija i komodifikacija, što ugrožava reputaciju kulturno-povijesnog dobra i dodatno potiče masovnost. Zato je sasvim razumljiva debata o eksploataciji prošlosti i baštine kao resursa za turizam i razonodu.

Za istraživače u području turizma, kulture i nasljeđa, BITCO 2018. predstavlja priliku da se razmotre postojeći koncepti, paradigme i definicije, sumiraju dosadašnja iskustva, istaknu primjeri dobre prakse, da se ukaže na realne probleme, ali i da se ponude moguća rješenja u razvoju ovog specifičnog oblika turizma. Osim akademskog dijela, BITCO 2018 će imati i poseban okrugli stol sa sudionicima iz raznih kulturnih institucija i turističkog sektora.

Više informacija: bitco.rs

No Comment

Komentiraj

Back
SHARE

U Beogradu konferencija posvećena kulturnom turizmu