Besplatna literatura iz područja turizma (2) E-izdanja FMTU Opatija

No Comment

U okviru izdavačke djelatnosti opatijskog Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu pri Sveučilištu u Rijeci dostupna su besplatna (pdf) e-izdanja udžbenika i drugih publikacija.

Druge publikacije možete pronaći ovdje.

No Comment

Komentiraj

Back
SHARE

Besplatna literatura iz područja turizma (2) E-izdanja FMTU Opatija