Besplatna literatura iz područja turizma (3) Nova izdanja Singipedie

No Comment

Kao što sam i ranije pisao, na znanstveno-istraživačkom portalu Singipedia objavljuju se studentski radovi, sveučilišna izdanja stručne literature, razni znanstveno-istraživački radovi, kao i radovi sa znanstvenih konferencija i iz znanstvenih časopisa.

Portal omogućava besplatno preuzimanje najnovijih (pdf) izdanja udžbenika sveučilišta Singidunum iz raznih disciplina, a u području turizma dostupna je sljedeća literatura:

Na portalu se takođar nalazi besplatna literatura iz komplementarnih područja turizma, tako da preporučujem da sami istražite literaturu.

No Comment

Komentiraj

Back
SHARE

Besplatna literatura iz područja turizma (3) Nova izdanja Singipedie