FIJET: 65 godina u službi promocije međunarodnog turizma

Stari Most u Mostaru (Foto: Ivan Dodig)
Svjetska federacija turističkih novinara i pisaca u turizmu (FIJET) osnovana je u prosincu 1954. godine u Parizu na prijedlog francuskih i belgijskih turističkih novinara i pisaca, koji su s kolegama iz Grčke, Italije i Luksemburga osnovali stručno udruženje kako bi se izdigli iz podjela, ratne pustoši, izoliranosti i odvojenosti. U vremenu proklijalih predrasuda, kada se rijetko putovalo radi odmora i ugode, frankofoni turistički novinari ističu se u razbijanju ideoloških granica kroz promoviranje turističkih putovanja radi mira i prijateljstva, te najbrže gospodarske obnove ratom osiromašenih zemalja. Ideje i ciljevi FIJET-a nailaze na odobravanje diljem Europe, ali i u obje Amerike, pa su time postavljeni temelji razvoja turizma i turističkog novinarstva kao medijskog promotora destinacija, regija i zemalja.

1. Mediji kao važna karika razvoja međunarodnog turizma

Globalizacija je doprinijela ubrzanom razvoju međunarodnog turizma i omogućila turizmu popularnost u globalnoj sferi slobodnih aktivnosti. Opća dostupnost turizma omogućila je ubrzan razvoj novih turističkih destinacija i znatno unaprjeđenje postojećih. U globalnoj sferi rodila se “kultura putovanja” kao fenomen. Promjene u turizmu se događaju brže nego ikada, te selektivni oblici turizma postaju nositelji turizma novog doba.

U tom novom turističkom, a prije svega informacijsko-komunikacijskom dobu, utjecaj novih medijskih tehnologija omogućio je publici bolje informiranje i upoznavanje specifičnosti destinacija i njihovog turističkog proizvoda.

Gavranović (2015) navodi da su “mediji i specijalizirani turistički novinari odigrali možda i najveću pozitivnu ulogu u promociji turističkih vrijednosti i snaženju turizma na gospodarskoj karti svijeta. Otkrivali su prednosti turizma u vrijeme kad se na to gledalo s velikom skepsom i dozom nerazumijevanja, te upozoravali na velike učinke koje turizam može donijeti pojedinim zemljama.”

U sve težim i izazovnijim vremenima za novinarstvo i medije, Svjetska federacija turističkih novinara i pisaca u turizmu definirala je deset trajnih ciljeva kao imperativ organizacije:

1.             Proučavanje uvjeta potrebnih za razvoj turizma i prava na slobodne aktivnosti u svim zemljama;

2.             Doprinos distribuciji slobodno dostupnih, objektivnih, potpunih i originalnih informacija najviše kvalitete o pitanjima turizma uz poštivanje etike novinarske profesije;

3.             Pružanje poveznice između turističkih vlasti i opće publike;

4.             Omogućavanje članovima nacionalnih organizacija da obavljaju svoje dužnosti kroz provedbu informativnih putovanja, poznatih kao novinarski izleti ili FAM izleti upoznavanja destinacije;

5.             Uspostavljanje dokumentacijskih centara za potporu aktivnostima Federacije i nacionalnih organizacija;

6.             Unaprijediti položaj novinara i turističkih pisaca u očima javnosti i organizacija koje se bave turizmom;

7.             Poticati specijalizaciju mladih novinara u turizmu i stvaranje Međunarodnog centra za turizam;

8.             Poticati osnivanje nacionalnih udruga novinara i pisaca u turizmu u svim zemljama;

9.             Organizirati međunarodne konferencije;

10.          Objavljivati stručne tiskane i internetske publikacije posvećene turizmu i pitanjima turizma te novinarskim stremljenjima ka turizmu.

2. Uloga FIJET-a u razvoju međunarodnog turizma

Na osnovu postavljenih ciljeva i aktivnosti koje organizacije provodi, možemo zaključiti da su prisutne različite socio-kulturne dimenzije, od pomirenja među narodima, slobodnog kretanja i sl. Što se tiče uloge FIJET-a u razvoja međunarodnog turizma determiniramo četiri međusobno povezane uloge:

1. Informativna i promocijska uloga – odnosi se na sveukupno turističko informiranje, te promociju destinacija, turističkog gospodarstva, te turizma kao fenomena današnjice.

Na međunarodnoj razini promoviraju se posebne aktivnosti, radionice i obrazovanje, razmjena iskustva, usvajanje novih vještina i znanja.

Godine 1970. FIJET je uspostavio Zlatnu jabuku (L’ pomme D’or) nagradu turističke izvrsnosti. Ova nagrada za izvrsnost dodjeljuje se svake godine organizacijama, zemljama, gradovima ili osobama u znak priznanja izrazitih napora u promicanju i podizanju razine turizma. Također, za očuvanje i unaprjeđenje kulturno-povijesne baštine, tradicije i običaja u funkciji razvoja turizma.

Iz naše regije nagrade su dobili: Sveti Stefan (1972.), Sarajevo (1978.), Dubrovnik (1996. i 2015.), Split (2005.), Vukovar – Ilok (2011.), Kobarov (2012.), Opatija i Rovinj (2013.), Postojna (2014.), Palić (2015.) i Ljubljana (2016.).

2. Obrazovna uloga – odnosi se na cjeloživotno obrazovanje iz različitih područja i disciplina, kako bi se unaprjedile vještine i usvojila znanja, te osnažilo korištenje novih alata i praksi.

FIJET Akademija za mlade novinare održava se od 2010. godine, a polaznici su mladi novinari od 18 do 35 godina, kojima FIJET pruža priliku za usvajanjem stručnih znanja i vještina, kao i upoznavanje tradicije, kulture i turizma zemlje domaćina. Program uključuje izlete, seminare, radionice i praktični rad. Novinari koji sudjeluju u programu također imaju priliku za upoznavanje i razgovor s turističkim stručnjacima. Svrha programa je da sudionicima pruži drugačiju percepciju novinarstva, potakne njihovu strast ka turizmu, upozna i potakne na razgovor s akterima iz turizma, sklopi nova međunarodna prijateljstva u misiji da otkriju poznate turističke atrakcije.

Tijekom sedmodnevnog boravka na Akademiji sudionici surađuju s lokalnim novinarima na pisanju članaka ili izradi izvještaja o zemlji domaćinu, koje po povratku objavljuju u svojim matičnim medijima ili blogovima.

3. Uloga umrežavanja (networking) – odnosi se na umrežavanje stručnjaka, profesionalaca i praktičara, razmjene iskustava, primjera dobre prakse i podloge za buduću suradnju.

Osebujnost organizacije čini različito i slojevito članstvo kroz nacionalne organizacije i individualne članove. Osim novinara u članstvo su uključeni pisci, turistički profesionalci, turizmolozi i znanstvenici koji se bave turizmom, fotoreporteri, analitičari i dr., no ipak propisano je da članstvo nacionalnih organizacija mora sadržavati 80% turističkih novinara.

4. Stručna uloga – odnosi se na jačanju struke, te angažiranje ljudskih resursa u organizaciji na rješavanju konkretnih problema u struci, postavljenih zadataka, te realizaciju razvojnih projekata.

Različiti pristupi i različite prakse daju organizaciji široki pristup involviran u sve sfere turizma, od struke, akademije, do javnog i privatnog sektora. Organizacija je povezana s turističkim vlastima, kao i stručnim organizacijama koje se bave turizmom, medijima, komunikacijama i dr. Na Kongresu, koji se održava redovito, svake godine, FIJET posveti temu određenom pitanju od međunarodnog značaja za turizam, potičući svo članstvo za sudjelovanje na istom.

Zaključak

Za šezdeset pet godina postojanja FIJET je raznim aktivnostima i akcijama pridonio razvoju međunarodnog turizma. Prvenstveno kroz tematiziranje aktualnih problema u turizmu na redovitim kongresima, te aktivacijom multidisciplinarnog članstva na iznalaženje rješenja. U tom kontekstu postavljaju se četiri glavne uloge FIJET-a u međunarodnom turizmu: informativna i promocijska, obrazovna, stručna i uloga umrežavanja (networking).

Brojne novonastale stručne organizacije koje se bave turističkim novinarstvom zanemaruju dvije temeljne komponente novinarstva, objektivnost i obrazovanje publike. Inzistiranje na novinarskim standardima i slobodama, te postavljenim trajnim ciljevima ono je što diferencira krovnu organizaciju turističkih novinara svijeta od onih skrojenih za PR i marketing.

Budućnost FIJET-a ovisiti će o sposobnosti i izazovima praćenja razvoja i promjena, te prilagođavanju novim medijskim alatima, s velikim naglaskom na internet kao medijsku platformu koja je preuzela primat u informiranju javnosti.

Literatura
  1. FIJET: Academy for Young Travel Journalists  (29.3.2019.)
  2. FIJET: Golden Apple Award  (29.3.2019.)
  3. FIJET Croatia: Povijest hrvatskog FIJET-a, 28.3.2019.)
  4. Gavranović, A. (2015) Mediji, turizam, javnost. VPŠ Libertas, Zagreb.
  5. Premium Travel News: The 60th FIJET Congress a great success, (7.4.2019.)

Komentiraj

You May Also Like