Vizualne komunikacije

During the medieval period universities were among the first corporate institutions to adopt coats of arms. Thus, Croatian universities also their symbols, that are seal-shaped, mostly circular, and although the …

Na ovogodišnjem međunarodnom festivalu mladih u Međugorju sudjeluju mladi iz oko sedamdesetak država svijeta. Program festivala pratim u skladu sa mogućnostima, no na predstavljanje zemalja obavezno odem svake godine. Uvijek …

Biskupsku konferenciju Bosne i Hercegovine (BK BiH) (lat. Conferentia Episcoporum Bosniae et Hercegovinae) čine šest nad/biskupa: mons. dr. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki; mons. dr. Tomo Vukšić, vojni ordina­rij u …

Back