Materijali za studente

Specifični oblici turizma

Kolegij se izučava na drugoj godini Studija turizma Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Nositeljica predmeta je doc.dr. Dajana Vukojević, a stručni suradnik je Ivan Dodig. Materijale s vježbi možete preuzeti na linku ispod:

Materijali s vježbi