entiteti

Čovjek ima karakteristiku pripadanju i vlastitih svjetova i prostora kroz koje živi i sanja. Valjda kao …

Back