fijet

Ovogodišnja Akademija za mlade turističke novinare u organizaciji Svjetske federacije turističkih novinara i pisaca u …

Na poziv kolegice Marijane Rebić prihvatio sam članstvo u Hrvatskoj udruzi turističkih novinara i pisaca …

Back