identiteti

Čovjek ima ima karakteristiku pripadanju i spajanju nespojivog, vlastitih obilježja i prostora kroz koje živi i sanja. Valjda kao i svaki drugi čovjek pronalazim svoje entitete u onim cjelovitim svojstvima u …

Back