lukomir

Kada putnik namjernik prođe magistralom sjevernije od Konjica prema Sarajevu, pa skrene desno negdje između Ovčara …

Back